ไม่มีอะไร ลองใช้ blog ใหม่ จาก ghost แทน wordpress เพื่อทดสอบเผื่อจะเปลี่ยนมาใช้ ghost แทนเลย

Jack-o'-lantern
Photo by Sudan Ouyang / Unsplash